Collection : Collecte sur terrain _ gouvernorat de Kébili : Délégation Douz | حملة الجمع الميداني للتراث الموسيقي - ولاية قبلي: معتمدية دوز (ساحة حنيش)

Dublin Core Metadata

ElementRefinement
Value
identifier 
http://169.255.68.192/collections/20041
identifier 
CD-180-2
type 
Collection
title 
Collecte sur terrain _ gouvernorat de Kébili : Délégation Douz | حملة الجمع الميداني للتراث الموسيقي - ولاية قبلي: معتمدية دوز (ساحة حنيش)
creator 
Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes | مركز الموسيقى العربية والمتوسطية
contributor 
Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes | مركز الموسيقى العربية والمتوسطية
contributor 
Manoubia Hermi | منّوبيّة الهرمي
subject 
Telemeta
subject 
web
subject 
platform
subject 
audio
subject 
semantics
publisher 
None
publisher 
Telemeta
datecreated
1999-01-01T00:00:00Z
rightslicense
None
rightsaccessRights
restricted
formatextent
00:00:00
formatmedium
Compact Disc
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100590
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100591
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100592
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100593
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100594
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100595
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100596
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100597
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100598
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100599
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100600
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100601
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/102021