Collection : Collecte sur terrain _ gouvernorat de Gafsa : Délégation Moularès | حملة الجمع الميداني للتراث الموسيقي - ولاية قفصة: معتمدية أم العرايس

Dublin Core Metadata

ElementRefinement
Value
identifier 
http://169.255.68.192/collections/20007
identifier 
CD-179-5
type 
Collection
title 
Collecte sur terrain _ gouvernorat de Gafsa : Délégation Moularès | حملة الجمع الميداني للتراث الموسيقي - ولاية قفصة: معتمدية أم العرايس
creator 
Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes | مركز الموسيقى العربية والمتوسطية
contributor 
Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes | مركز الموسيقى العربية والمتوسطية
contributor 
Manoubia Hermi | منّوبيّة الهرمي
subject 
Telemeta
subject 
web
subject 
platform
subject 
audio
subject 
semantics
publisher 
None
publisher 
Telemeta
datecreated
2002-01-01T00:00:00Z
rightslicense
None
rightsaccessRights
restricted
formatextent
00:59:46
formatmedium
Compact Disc
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100091
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100092
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100093
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100094
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100095
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100096
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100097
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100098
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100099
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100100
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100101
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100102
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100103
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100104
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100105
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100106
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/102716