Collection : Collecte sur terrain _ gouvernorat de Gafsa : Délégation Métlaoui | حملة الجمع الميداني للتراث الموسيقي - ولاية قفصة: معتمدية المتلوي

Dublin Core Metadata

ElementRefinement
Value
identifier 
http://169.255.68.192/collections/20008
identifier 
Cd-179-6
type 
Collection
title 
Collecte sur terrain _ gouvernorat de Gafsa : Délégation Métlaoui | حملة الجمع الميداني للتراث الموسيقي - ولاية قفصة: معتمدية المتلوي
creator 
Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes | مركز الموسيقى العربية والمتوسطية
contributor 
Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes | مركز الموسيقى العربية والمتوسطية
contributor 
Manoubia Hermi | منّوبيّة الهرمي
subject 
Telemeta
subject 
web
subject 
platform
subject 
audio
subject 
semantics
publisher 
None
publisher 
Telemeta
datecreated
2002-01-01T00:00:00Z
rightslicense
None
rightsaccessRights
restricted
formatextent
00:00:00
formatmedium
Compact Disc
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100107
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100108
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100109
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100110
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100111
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100112
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100113
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100114
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100115
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100116
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100117
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100118
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100119
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100120
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/102731