Collection : Collecte sur terrain _ gouvernorat de Kébili : Délégation Faouar, région Bechni | حملة الجمع الميداني للتراث الموسيقي - ولاية قبلي: معتمدية الفوار، منطقة بشني

Dublin Core Metadata

ElementRefinement
Value
identifier 
http://169.255.68.192/collections/20044
identifier 
CD-180-5
type 
Collection
title 
Collecte sur terrain _ gouvernorat de Kébili : Délégation Faouar, région Bechni | حملة الجمع الميداني للتراث الموسيقي - ولاية قبلي: معتمدية الفوار، منطقة بشني
creator 
Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes | مركز الموسيقى العربية والمتوسطية
contributor 
Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes | مركز الموسيقى العربية والمتوسطية
contributor 
Manoubia Hermi | منّوبيّة الهرمي
subject 
Telemeta
subject 
web
subject 
platform
subject 
audio
subject 
semantics
publisher 
None
publisher 
Telemeta
datecreated
1999-01-01T00:00:00Z
rightslicense
None
rightsaccessRights
restricted
formatextent
00:59:18
formatmedium
Compact Disc
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100634
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100635
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100638
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100639
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100640
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100641
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100642
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100643
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100644
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100645
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100646
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100647
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100648
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100649
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100650
relationhasPart
http://169.255.68.192/items/100651